PRAVOSUDNI ISPIT

Saznajte sve informacije o pravosudnom ispitu na jednom mestu.

Najnovije informacije o pravosudnom ispitu

Saznajte sve informacije o pravosdunom ispitu

Pripreme za pravosudni ispit

Pripremite se za polaganje pravosudnog ispita

Najnovije vesti iz sveta pravosuđa

Budite u toku sa najnovijim informacija

Koliko je vremena potrebno za pravosudni ispit?

Koliko vremena je zaista  potrebno  uložiti u spremanje Pravosudnog ispita? Ovo pitanje muči...

Utisci polaznika priprema za pravosudni Kec grupe

Nakon svakog predavanja i svakog ciklusa polaznici priprema za pravosudni Kec grupe šalju evaluaciju...

Gde da polažem pravosudni ispit

U Srbiji se samo u dva grada organizuje polaganje Pravosudnog ispita i to u Beogradu i Novom Sadu...

Kako pobediti strah od Pravosudnog ispita?

Pravosudni ispit je važan korak za svakog pravnika koji želi da bude advokat, radi u...

PRAVOSUDNI ISPIT

Pravnici ispit služi radi provere znanja pravnika koji žele da rade u pravosudnom sistemu kao sudije, tužioci, advokati..

Pravosudni ispit se u Srbiji polaže na jednoj od dve lokacije: U Beogradu ili u Novom Sadu.

Pravosudni ispit organizuje se tokom cele godine (osim u julu i avgustu) pred oba ispitna odbora, najčešće sredinom meseca (pismeni deo) i krajem meseca (usmeni deo ispita).

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidati su dužni da u istom roku polažu oba dela pravosudnog ispita (pismeni deo i najmanje četiri predmeta usmenog dela), a izuzetno, ukoliko se tri od sedam ispita ne položi u istom roku mogu se polagati najranije nakon dva meseca, a najkasnije u roku od šest meseci. 

USLOVI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomiralo na Pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke i to:

– dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi;

– tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

– četiri godine u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

PRAVILA POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

USMENI DEO

Usmeni deo pravosudnog ispita se polaže iz sedam oblasti:

· Građanskog prava
· Krivičnog prava
· Ustavnog prava
· Radnog prava
· Međunarodnog privatnog prava
· Privrednog prava
· Upravnog prava

Tokom ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, računara, kao ni drugih komunikacionih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.

Usmenom delu ispita mogu da prisustvuju zainteresovani slušaoci, nije potrebno prethodno zakazivanje.

PISMENI DEO

Tokom pismenog dela pravosudnog ispita, rešavaćete praktične zadatke iz oblasti krivičnog prava i građanskog prava.

Za izradu pismenog rada obavezno koristite overenu vežbanku(u Beogradu) ili overen papir(u Novom Sadu) koji ćete dobiti od sekretara ispitanog odbora zajedno sa zadatkom.

Po završetku pisanja rada, obavezno vratite vežbanku/papir zajedno sa zadatkom. Molimo vas da ne cepate listove vežbanke.

Pismeni rad treba napisati čitko, koristeći pisana ili štampana slova, i isključivo hemijskom olovkom. Ukoliko su ispravke potrebne, vodite računa da rad ostane uredan i pregledan, kako bi ispitivač i filolog koji će ga pregledati mogli lako da ga razumeju.

Za pismeni deo ispita, dozvoljeno je koristiti odgovarajuće pravne propise.

Nakon što završite sa pisanjem, pismeni rad predajte sekretaru ispitanog odbora najkasnije do isteka vremena predviđenog za izradu rada (ukupno 4 sata). Nakon predaje rada, napustite ispitnu prostoriju odmah.

Rezultati pismenog dela ispita biće saopšteni kandidatima pre početka usmenog dela ispita.

Napomena: Tokom trajanja pismenog dela ispita, nije dozvoljeno napuštanje ispitne prostorije. Takođe, podsećamo da je zabranjena upotreba mobilnih telefona, računara ili bilo kojih drugih komunikacionih uređaja tokom celog ispita, kako bi se osigurala poštena i zaslužena ocena.

LITERATURA

Pravosudni ispit se polaže iz priručnika u izdanju Službenog Glasnika i Projurisa.

Pogledajte koju literaturu da koristite u zavisnosti od mesta u kojem polažete: 

PROPISI KOJI REGULIŠU POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU
PRAVILNIK O PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA
PRAVILNIK O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

PRIPREME ZA PRAVOSUDNI

Pripreme za pravosudni Kec Grupe

Kec grupa već četiri godine uspešno organizuje pripreme za polaganje pravosudni ispit kroz koje je do sada prošlo preko 500 polaznika tokom osam ciklusa. Pripreme za pravosudni Kec grupa organizuje u dva termina godišnje (u aprilu i oktobru). Trenutno se možete prijaviti na Pripreme za pravosudni koje se organizuju od 05.10.2023.

Više informacija možete saznati OVDE.